Η επίδραση της τυροσίνης στη γνωστική & αρτηριακή πίεση υπό συνθήκες στρες

 Η επίδραση της τυροσίνης στη γνωστική & αρτηριακή πίεση υπό συνθήκες στρες
Οι επιπτώσεις του στρες στη συμπεριφορά των ανθρώπων είναι καλά τεκμηριωμένες με τις κύριες γνωσιακές επιδράσεις να μπορούν να συνοψιστούν ως  έλλειψη προσοχής, έλλειψη ακρίβειας και αυξημένη ταχύτητα στην επεξεργασία πληροφοριών  και  μείωση της χωρητικότητας της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Είναι ακόμη ασαφής εάν αυτά τα συμπεριφοριστικά αποτελέσματα του άγχους σχετίζονται με την εξάντληση των επιπέδων νορεπινεφρίνης. Σε κατάσταση στρες το περιφερικό νευρικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει φυσιολογικές επιδράσεις και να οδηγήσει σε αυξημένο καρδιακό ρυθμό, αρτηριακή πίεση, μυϊκό τόνο, αγωγιμότητα του δέρματος και στο ρυθμό αναπνοής. Επιπλέον πραγματοποιούνται βιοχημικές αλλαγές, δηλαδή αυξήσεις της συγκέντρωσης των κατεχολαμινών.

Ο πρόδρομος της νορεπινεφρίνης, της ντοπαμίνης και της επινεφρίνης είναι η  τυροσίνη, η οποία υπάρχει σε διατροφικές πρωτεΐνες. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει εάν η τυροσίνη μειώνει τις γνωστικές και φυσιολογικές επιδράσεις από το στρες σε ανθρώπους που εκτίθενται σε συνδυασμό των ψυχικών και φυσικών πιέσεων και έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Brain Research Bulletin. Δεκαέξι υγιής άτομα έλαβαν μέρος στη μελέτη και λαμβάνοντας εικονικό φάρμακο ή τυροσίνη  σε μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη δοκιμή. Τα τεστ άρχιζαν 20 λεπτά μετά την κατάποση και διαρκούσαν για 1 ώρα. Η αρτηριακή πίεση μετρήθηκε πριν και μετά τη δοκιμή.

Δοκιμασίες αντίληψης και κινητικότητας
  1. Cognitrone: Το πρόγραμμα για μέτρηση της συγκέντρωσης και τη δυνατότητας αντίληψης. Εμφανίζονταν πέντε πεδία εμφάνισης στην οθόνη, τέσσερα στην κορυφή και μία στο κάτω μέρος. Η εικόνα που εμφανίζεται στο κάτω πεδίο έπρεπε να συγκριθεί με τους τέσσερις  αριθμούς στο επάνω πεδίο. Εάν το κάτω σχήμα είναι  πανομοιότυπο με το ένα από τους τέσσερις αριθμούς στην κορυφή, έπρεπε να πατήσουν το κουμπί «ναι», ενώ αν δεν υπήρχαν πανομοιότυπα αριθμητικά στοιχεία, δεν απαιτείται απάντηση.
  2. Vienna determination unit. Η συσκευή προσδιορισμού είναι μια πολύπλοκη μονάδα πολλαπλών ερεθισμάτων. Η μονάδα επιτρέπει την παρουσίαση οπτικών ερεθισμάτων χρώματος λευκού, κίτρινου, κόκκινου, πράσινου και μπλε, τα οποία παρουσιάζονται σε δέκα διαφορετικές θέσεις. Τα άτομα έπρεπε να ανταποκριθούν πιέζοντας ένα από τα πέντε πλήκτρα αντίδρασης που ανατέθηκαν αντιπροσώπευαν αυτά τα χρώματα. Δύο επιπρόσθετοι λευκοί λαμπτήρες, οι οποίοι διαχωρίζονται από τους χρωματιστούς λαμπτήρες, απαιτούσαν βηματισμό στο αριστερό ή το δεξιό πεντάλ. Η συσκευή προσδιορισμού έχει βρεθεί ότι είναι χρήσιμη στη προσομοίωση καταστάσεων άγχους, οι οποίες απαιτούν να ληφθούν αποφάσεις σε συνθήκες πίεσης.
  3. Επιτήρηση / περιφερειακή αντίληψη (διπλή εργασία). Εμφανίζεται στην οθόνη ένας κύκλος που αποτελείται από μικρούς δακτύλιους. Ένα σημείο ταξιδεύει κατά μήκος της κυκλικής διαδρομής από το ένα δακτύλιο στο επόμενο. Ενίοτεένα δακτύλιο παρακάμπτεται και αν αυτό συμβεί, τα άτομα πρέπει να πατήσουν το κουμπί. Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας μετράται η περιφερειακή αντίληψη του ατόμου.
  4. Περιφερειακή αντίληψη. Περιστασιακά φωτεινά ερεθίσματα μετακινούνται από την περιφέρεια της μονάδας ελέγχου προς το κέντρο της. Μόλις το άτομο αντιληφθεί ένα ελαφρύ κίνητρο από τη γωνία των ματιών του, ένα πεντάλ ποδιού πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δοκιμή έχει σχεδιαστεί για να δοκιμάσετε την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται τις περιφερειακές οπτικές πληροφορίες με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αντίληψη των ερεθισμάτων που εισέρχονται στο οπτικό πεδίο και από τις δύο πλευρές.
  5. Φαινόμενο Stroop. Τέσσερα χρώματα (λευκό, κόκκινο, μαύρο και μπλε), τυχαία κατανεμημένα σε ένα φύλλο, παρουσιάστηκαν οπτικά σε ένα από αυτά τα χρώματα σε μια ασυνεπή κατάσταση. Το χρώμα της λέξης που παρουσιάστηκε δεν ταιριάζει με το όνομα χρώματος (π.χ., η λέξη μαύρο εμφανίζεται με μπλε χρώμα). Τα άτομα έπρεπε να ονομάσουν όσο το γρηγορότερο το χρώμα 80 διαφορετικών λέξεων, ενώ κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας άκουγαν διάφορα ονόματα χρωμάτων μέσω ακουστικών.
Βραχυπρόθεσμη μνήμη
Διάρκεια έκτασης. Στην οθόνη του υπολογιστή παρουσιάζεται μια σειρά 4 ψηφίων,1 κάθε δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, τα άτομα πρέπει να πατήσουν τα αντίστοιχα ψηφία στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Μετά από σωστή απάντηση παρουσιάζεται μια σειρά 5 ψηφίων. Αν η απάντηση είναι σωστή,  η σειρά  επιμηκύνεται σε 6 και, σε περίπτωση σωστών απαντήσεων, έως και 9 ψηφία.

Έκθεση φυσικού στρες
Ως περιβαλλοντικός στρεσογόνος παράγοντας, θεωρείται ο συνεχής θόρυβος ευρείας ζώνης που αυξάνεται μέσω ακουστικών. Αυτός ο θόρυβος αποτελεί ήχους όπως  εργοστάσιου, κυκλοφορίας και τρένων (90 dB). Βιομηχανικός συνεχής θόρυβος 20 λεπτών σε ηχητικά επίπεδα 75, 85, 95 dΒ έχει βρεθεί ότι αυξάνει την διαστολική αρτηριακή πίεση κατά 5-12%, τη μέση αρτηριακή πίεση 3-7% και τη συνολική περιφερική(11-13%) σε νεαρά υγιή άτομα (2,3). Έτσι, η επαγωγή θορύβου 90 dB μπορεί να θεωρηθεί ως αγχωτική, όπως υποδεικνύεται με σημαντικές αυξήσεις των αιμοδυναμικών δεικτών.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με χορήγηση 100 mg/kg L-τυροσίνης ή εικονικού φαρμάκου. Τα άτομα έλαβαν δισκία που περιέχει 500 mg L-τυροσίνης και 10mg βιταμίνης Β6 ή μη δραστική δισκία όμοιας εμφάνισης που αποτέλεσε το εικονικό φάρμακο. Η L-τυροσίνη χορηγήθηκε σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6, επειδή αυτή η βιταμίνη υποστηρίζει τη μετατροπή της τυροσίνης σε νορεπινεφρίνη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι με τη η χορήγηση τυροσίνης βελτιώθηκε η απόδοση στις δοκιμές Digit Span και στο Stroop με ταυτόχρονη μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης 15 λεπτά μετά τη χορήγηση τυροσίνης, σε σχέση με τη λήψη εικονικού φαρμάκου. Η απόδοση αυτών των δύο γνωστικών αποτελεσμάτων έλαβε χώρα στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου και είχε διάρκεια περίπου 1 ώρα.

Πηγή:
  • Deijen, J. B., & Orlebeke, J. F. (1994). Effect of tyrosine on cognitive function and blood pressure under stress. Brain Research Bulletin, 33(3), 319-323.
Σχετικό προϊόν: Neuro Balance
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.