Ο ρόλος των προβιοτικών στην εντερική χλωρίδα

 Ο ρόλος των προβιοτικών στην εντερική χλωρίδα
Η εν ζωή χλωρίδα του εντέρου σχηματίζεται κατά τη νεογνική περίοδο. Το βρέφος έχει την τάση να αποκτά τη χλωρίδα που παίρνει από το κολπικό υγρό τη στιγμή της γέννησης. Είναι πιθανόν να αποκτήσει και κάποια επιπρόσθετη χλωρίδα τα πρώτα χρόνια, αλλά μόλις καθιερωθεί και επιτευχθεί η ανοσολογική ανοχή στον οργανισμό, η εντερική χλωρίδα παραμένει σχετικά σταθερή καθ 'όλη τη ζωή. Η κολπική και η εντερική χλωρίδα είναι παρόμοιες με αποτέλεσμα η χλωρίδα ενός βρέφους πολλές φορές να μιμείται στενά την εντερική χλωρίδα της μητέρας. Τα βρέφη που γεννιούνται με καισαρική τομή συνήθως αποκτούν και αποικίζονται με χλωρίδα από το νοσοκομειακό περιβάλλον και ως εκ τούτου η χλωρίδα σε αυτά τα βρέφη μπορεί να διαφέρει από τη μητρική χλωρίδα.

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να τροποποιηθεί ή να αυξηθεί η εντερική χλωρίδα για να επιτευχθεί ένα θετικό κλινικό όφελος ή να μειωθεί ο κίνδυνος δυνητικά επιβλαβών καταστάσεων. Οι προσπάθειες τροποποίησης της εντερικής χλωρίδας έγιναν με τη χορήγηση ζωντανών οργανισμών ή προβιοτικών. Αυτοί είναι μικροοργανισμοί που όταν λαμβάνονται, μπορεί να έχουν θετική επίδραση στην πρόληψη ή τη θεραπεία μιας συγκεκριμένης παθολογικής κατάστασης.

Τα προβιοτικά είναι οργανισμοί ανθρώπινης προέλευσης. Οι βιοθεραπευτικοί παράγοντες είναι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία συγκεκριμένης νόσου ή ασθένειας. Τα πρεβιοτικά είναι ουσίες που, όταν λαμβάνονται, προάγουν την ανάπτυξη και δημιουργούν ευεργετικούς μικροοργανισμούς. Παραδείγματα πρεβιοτικών περιλαμβάνουν ολιγοσακχαρίτες φρουκτόζης και στα βρέφη, λακτόζης. Συχνά έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν την ανάπτυξη βακτηριδίων, όπως το Bifidobacterium, επειδή ευδοκιμούν σε περιβάλλον με χαμηλότερο pΗ και μπορούν να μειώσουν τον αποικισμό με πιο επιθετικούς οργανισμούς. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να προστεθεί σε τρόφιμα για να σχηματίσει αυτό που είναι γνωστό ως «λειτουργικό» τρόφιμο. Tα λειτουργικά τρόφιμα μεταβάλλουν τη φυσιολογία του ανθρώπου με τρόπο ουσιαστικό για να παράγουν κάποιο είδος οφέλους για την υγεία.

Τα περισσότερα προβιοτικά είναι βακτήρια γαλακτικού οξέος. Αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα βακτηρίων που ονομάζονται έτσι επειδή παράγουν γαλακτικό οξύ ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού. Επειδή υπάρχει πολύ γενετική ποικιλομορφία μεταξύ των βακτηρίων γαλακτικού οξέος, πολύ λίγα από αυτά έχουν προβιοτικά αποτελέσματα, και αυτά διαφέρουν σημαντικά. Σε αυτό εξηγείται και η ασυνέπεια στα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προβιοτικών, αλλά και στην αποτελεσματικότητα ορισμένων ειδών βακτηριδίων που λειτουργούν σε ορισμένες συνθήκες αλλά όχι σε άλλες. Τα βακτηρίδια γαλακτικού οξέος χρησιμοποιούνται συνήθως ως προβιοτικά λόγω της μακρόχρονης ιστορίας τους όσον αφορά την ασφάλεια στα τρόφιμα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και λόγω της απουσίας ανεπιθύμητων ενεργειών.

Οι μηχανισμοί των προβιοτικών περιλαμβάνουν τον ανταγωνιστικό αποκλεισμό, την αντίσταση αποικισμού και την ανοσολογική διαμόρφωση. Τα βακτήρια που προσκολλώνται στο εντερικό επιθήλιο είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στην αποικιοποίηση της γαστρεντερικής οδού, δίνοντάς τους έτσι ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα ως προβιοτικά. Πολλά βακτήρια, κατά την κατάποση, θανατώνονται από το γαστρικό οξύ και τη χολή, ενώ τα βακτήρια που επιβιώνουν από την έκθεση στο γαστρικό οξύ και τη χολή έχουν ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα ως προβιοτικά. Η προσκόλληση στο βλεννογόνο επιθήλιο μπορεί να εμποδίσει ανταγωνιστικά την προσκόλληση παθογόνων οργανισμών με μια διαδικασία γνωστή ως ανταγωνιστικός αποκλεισμός. Ορισμένα προβιοτικά βακτήρια είναι γνωστό ότι παράγουν χημικές ουσίες ή βακτηριοκίνες, που μπορεί να σκοτώσουν ή να αδρανοποιήσουν άλλα βακτηριακά είδη. Τα βακτήρια μπορούν επίσης να διαμορφώσουν το εντερικό ανοσοποιητικό σύστημα ή να αλλάξουν τη στόχευσή του με τρόπο που να παράγει θετικό κλινικό αποτέλεσμα.
Το Lactobacillus GG είναι ίσως το πιο μελετημένο προβιοτικό βακτήριο. Aναπτύσσεται στη χολή και είναι σχετικά ανθεκτικό στα οξέα, αυξάνεται καλά σε pH έως 3. Είναι ένας μη παθογόνος οργανισμός στον άνθρωπο, προσκολλάται στενά στα εντερικά βλεννογονικά κύτταρα σε ένα in vitro μοντέλο συστήματος και παράγει μια αντιμικροβιακή ουσία που έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Τα προβιοτικά έχουν αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμα στη θεραπεία μιας ποικιλίας διαταραχών και ιδιαίτερα στη θεραπεία μίας σειράς καταστάσεων στις οποίες υπάρχει εντερική φλεγμονή. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τη διάρκεια και τη σοβαρότητα διάρροιας, μειώνουν τον κίνδυνο διάρροιας του ταξιδιώτη και επίσης είναι πιθανό ότι η συχνότητα μετάδοσης της διάρροιας στα κέντρα φροντίδας μπορεί να μειωθεί με την προφυλακτική χορήγηση προβιοτικών βακτηριδίων.

Ορισμένοι προβιοτικοί οργανισμοί είναι ικανοί να μειώσουν τον κίνδυνο υποτροπής της διάρροιας του Clostridium difficile μετά τη χορήγηση αντιβιοτικών. Συγκεκριμένα το Lactobacillus GG, ίσως το πιο μελετημένο προβιοτικό σε ασθένεια με διάρροια, είναι αποτελεσματικό τόσο στη μείωση της σοβαρότητας όσο και στη διάρκεια της διάρροιας των ροταϊών και άλλων ιικών διαρροών. Επίσης μείωσε τον κίνδυνο διάρροιας του ταξιδιώτη κατά 40% έως 50% σε άτομα που ταξίδευαν από ανεπτυγμένη χώρα σε αναπτυσσόμενη χώρα με πολύ υψηλότερη συχνότητα μολυσματικής διάρροιας. Πολύ αποτελεσματικό στέλεχος για τη διάρροια έχει φανεί να είναι το Lactobacillus acidophilus.

Το Lactobacillus GG έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη της διάρροιας που σχετίζεται με αντιβιοτικά. Η συχνότητα εμφάνισης χαλαρών κοπράνων μειώθηκε από 49% σε 17% κατά τη διάρκεια 10 ημερών θεραπείας με αντιβιοτικό με Lactobacillus GG σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο.

Μια άλλη φλεγμονώδης νόσος του εντέρου που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνεται με τη χρήση προβιοτικών βακτηριδίων είναι η εντερική αλλεργία. Τα προβιοτικά βακτήρια έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τη μετατόπιση των αντιγόνων που εν συνεχεία στενεύουν το φράγμα του βλεννογόνου. Το Lactobacillus GG, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει μια σειρά δεικτών φλεγμονής σε αλλεργικής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης α1-αντιτρυψίνης και παράγοντα νέκρωσης όγκων-α, και αποδειχθεί ότι βελτιώνει την κλινική εικόνα των παιδιών με ατοπική δερματίτιδα. Είναι πιθανό ότι μερικά από τα ευεργετικά αποτελέσματα των προβιοτικών βακτηριδίων σε αλλεργικές παθήσεις στηρίζονται στην ικανότητα αυτών των οργανισμών να μεταβάλλουν τη διαπερατότητα του βλεννογόνου.

Με βάση τη θεωρία φαίνεται ότι τα προβιοτικά να μπορούν αποδειχθούνι αποτελεσματικά στη θεραπεία φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Έχει φανεί ότι τα προβιοτικά μπορεί να είναι χρήσιμα, όχι μόνο στη θεραπεία της φλεγμονής του εντέρου σε ασθένειες βακτηριακής υπερανάπτυξης, αλλά και σε ορισμένες εξωεντερικές εκδηλώσεις όπως η αρθρίτιδα. Οι γαλακτοβακίλλοι οδηγούν σε μείωση της φλεγμονής παρεμποδίζοντας την υπερανάπτυξη δυνητικά παθογόνων βακτηρίων, καθώς και διατηρώντας την ακεραιότητα του φραγμού του εντέρου, αλλά απαιτούνται περαιτέρω έρευνες και αποτελέσματα από ανθρώπινες κλινικές μελέτες.

Τα προβιοτικά φαίνεται να είναι χρήσιμα στη θεραπεία μιας ποικιλίας νόσων του εντέρου και ιδιαίτερα της διάρροιας, καθώς η παθοφυσιολογία πολλών από αυτές τις ασθένειες περιλαμβάνει φλεγμονώδεις μεταβολές στο γαστρεντερικό σωλήνα. Τα προβιοτικά έχουν αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμα σε πολλές τέτοιες καταστάσεις και συνεπώς μπορεί να είναι χρήσιμα στην ανακούφιση της φλεγμονής στο έντερο.

Πηγές:
  • Vanderhoof JA. (2000) Probiotics and intestinal inflammatory disorders in infants and children. J Pediatr Gastroenterol Nutr;30:S34- S38
Σχετικό προϊόν: Probiotics 40 Billion
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.