Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία μας με γνώμονα το σεβασμό στον καταναλωτή, διασφάλισε την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της Natural Doctor μέσα από την εφαρμογή, καθιέρωση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση, ενημέρωση και συνεχή αναβάθμιση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας μας και το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015.  Ταυτόχρονα, όλα τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), που εγγυάται ότι παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Το όραμα μας είναι να επιλέγουμε, να παράγουμε και να προσφέρουμε τα πιο αποτελεσματικά συμπληρώματα διατροφής χωρίς έκδοχα, ζάχαρη, γ.τ.ο., σιτάρι, μαγιά, καλαμπόκι, τεχνητές χρωστικές, με πρώτες ύλες ανώτερης ποιότητας.

Η εταιρεία, στα πλαίσια υλοποίησης της δέσμευσής της για ποιότητα, εντοπίζει και παρέχει στο προσωπικό της την κατάλληλη εκπαίδευση για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.  Διασφαλίζει τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό Ποιοτικό Έλεγχο και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα συμπαγές και ευέλικτο σύστημα τεκμηρίωσης και καταγραφής των διεργασιών λειτουργίας και διενεργεί τους απαραίτητους συστηματικούς εσωτερικούς ελέγχους για την συνεχή αναβάθμιση και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.
Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στις παραπάνω δραστηριότητες λειτουργεί με βέλτιστες πρακτικές, που διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και η ενημέρωση που παρέχει, ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και διεθνείς νομικές διατάξεις.
Το σύστημα διατηρείται και βελτιώνεται συνεχώς μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας, της Ανάλυσης των Δεδομένων, των Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών και της Ανασκόπησης από την Διοίκηση.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.