ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ HELICOBACTER PYLORI

 ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ HELICOBACTER PYLORI
Στην πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό World Journal of Gastroenterology, οι επιστήμονες εξετάζουν την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που στοχεύουν στην πρωτεΐνη ενεργοποίησης των ουδετεροφίλων Helicobacter pylori και αυτό εγείρει ορισμένες ανησυχίες.

Οι παράγοντες λοιμογόνου επεισοδίου του ελικοβακτηριδίου πυλωρού  προάγουν την απελευθέρωση διαφόρων χημειπροσελκυστικών / φλεγμονωδών μεσολαβητών, που περιλαμβάνουν κυρίως την ουσία πρόσδεσης ουδετεροφίλων ιντερλευκίνη-8 και πρωτεΐνη ενεργοποίησης ουδετερόφιλων, που εμπλέκονται στην προκαλούμενη από το ελικοβακτηρίδιο γαστρική παθολογία.

Η συγχορήγηση της μαστίχας της Χίου, η οποία αναστέλλει την πρωτεΐνη ενεργοποίησης ουδετερόφιλων του H. pylori, με ένα σχήμα εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου πυλωρού θα μπορούσε να προσθέσει κλινικά οφέλη στις γαστρικές παθολογίες που σχετίζονται με το Η. Pylori, χωρίς να είναι η κύρια θεραπεία. Αναφορικά με τη μελέτη που επικεντρώθηκε στην ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων με τη μεσολάβηση της πρωτεΐνη ενεργοποίησης ουδετερόφιλων του Η. Pylori πριν και 2 μήνες μετά την χορήγηση per os μαστίχας της Χίου (CMG), οι συγγραφείς ισχυρίστηκαν ότι τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ουσιαστική μείωση της ρύθμισης της έμφυτη ανοσοενίσχυσης  που συνοδεύονται από σημαντική κλινική βελτίωση των συμπτωμάτων των ασθενών για δυσπεψία και γαστρική δυσφορία.

Παρόλο που φαίνεται ότι η κυτταροτοξίνη του ελικοβακτηριδίου και η  πρωτεΐνη ενεργοποίησης ουδετερόφιλων και άλλες κυτταροτοξίνες που σχετίζονται με το ελικοβακτηρίδιο  παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και διατήρηση της σχετιζόμενης με το Η. Pylori γαστρικής φλεγμονώδους απάντησης , και η πρωτεΐνη ενεργοποίησης ουδετερόφιλων είναι υποψήφια για πιθανό εμβολιασμό ενάντια στη λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο πυλωρού (Η. Pylori-I), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ανησυχίες σχετικά με τα ενδεχόμενα μειονεκτήματά της, ιδιαίτερα τα νευρογενή.

Η πιθανή διασταυρούμενη μίμηση μεταξύ της πρωτεΐνη ενεργοποίησης ουδετερόφιλων του Η. Pylori ή και της βακτηριακής ακουαπορίνης (AQP) και των νευρικών ιστών μπορεί να συσχετίζεται με τη νευρική βλάβη σχετιζόμενη με τα αντισώματα έναντι του AQP-4 σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση ή οπτική νευρομυελίτιδα. Ένας αριθμός παραγόντων έχει εμπλακεί στην πρόκληση διαταραχής του φραγμού αίματος-εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων φλεγμονωδών μεσολαβητών και οξειδωτικού στρες. Η διάσπαση του φραγμού αίματος-εγκεφάλου επιτρέπει την πρόσβαση των αντισωμάτων και των λεμφοκυττάρων Τ ειδικά για το ΑΚΡ4 στο κεντρικό νευρικό σύστημα, παίζοντας έτσι μείζονα ρόλο στην παθογένεση της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Σχετικές μελέτες δείχνουν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του ελικοβακτηριδίου και της πολλαπλής σκλήρυνσης. Το ελικοβακτηρίδιο επάγει χυμικές και κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις που, λόγω της κατανομής ομόλογων επιτόπων, αντιδρούν με συστατικά των νεύρων, συμβάλλοντας έτσι και διαιωνίζοντας τη βλάβη των νευρικών ιστών. Τέλος, η πρωτεΐνη ενεργοποίησης των ουδετεροφίλων του H. pylori παίζει επίσης έναν πιθανό παθογενετικό ρόλο τόσο στην ογκογένεση του γαστρικού όσο και του παχέος εντέρου.

Πηγή:
  • Kountouras J, Zavos C, Deretzi G, et al. Potential implications of Helicobacter pylori-related neutrophil-activating protein. World J Gastroenterol 2012;18:489-490.
Σχετικό προϊόν: L-Glutamine & Chios Mastic
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.