Νικοτινικό Οξύ & Νικοτιναμίδιο

 Νικοτινικό Οξύ & Νικοτιναμίδιο
Η νιασίνη χρησιμοποιείται για την περιγραφή δύο συγγενών ενώσεων, το νικοτινικό οξύ και το νικοτιναμίδιο, όπου και τα δύο έχουν βιολογική δραστικότητα. Η νιασίνη σχηματίζεται από το μεταβολισμό της τρυπτοφάνης και γι’αυτό και δεν κατονομάζεται αυστηρώς ως βιταμίνη και δεν είναι από μόνη της απαραίτητη για το σώμα.

Η νιασίνη είναι ο πρόδρομος για δύο συμπαράγοντες, NAD (δινουκλεοτίδιο αδενίνης νικοτιναμιδίου) και NADP (δινουκλεοτίδιο φωσφορικής αδενίνης νικοτιναμιδίου), τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ευρέος φάσματος ενζύμων που εμπλέκονται σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.

Τα συνένζυμα NAD και NADPH εμπλέκονται σε μεγάλο αριθμό αντιδράσεων οξειδοαναγωγής απαραίτητα  για την κανονική λειτουργία των κυττάρων των θηλαστικών. Επιπλέον, το συνένζυμο NAD είναι η πηγή για ADP-ριβόζη, η οποία χρησιμοποιείται στην επισκευή θραύσης DNA που προκαλείται από μεταλλαξιογόνες και άλλες τοξίνες.

Η νιασίνη υπάρχει στα τρόφιμα σε μεγάλο βαθμό ως δεσμευμένη μορφή που απαιτεί υδρόλυση για να απελευθερωθεί το ελεύθερο νικοτιναμίδιο ή νικοτινικό οξύ πριν από την απορρόφηση. Στους ζωικούς ιστούς η νιασίνη υπάρχει κυρίως ως συνένζυμο NAD και NADP.

Η νικοτιναμίδη μπορεί να ληφθεί από τη διατροφή όπου υπάρχει κυρίως ως NAD και NADP, τα οποία υδρολύονται στο έντερο και το προκύπτον νικοτιναμίδιο που απορροφάται είτε ως έχει, ή μετά την υδρόλυση του σε νικοτινικό οξύ.

Επιπλέον, η νιασίνη στα δημητριακά είναι παρούσα ως γλυκοζίτης του νικοτινικού οξέος, το οποίο υφίσταται περιορισμένη υδρόλυση In vivo και ουσιαστικά δεν είναι απορροφάται από τη γαστρεντερική οδό και δεν είναι βιοδιαθέσιμο. Ο βρασμός απελευθερώνει την μεγαλύτερη ποσότητα της συνολικής νιασίνης που υπάρχει στο καλαμπόκι ως νικοτιναμίδιο και πολύ λίγο νικοτινικό οξύ. Η νιασίνη στα δημητριακά όπως το σιτάρι, το κριθάρι και η βρώμη δεν δίνουν ελεύθερο νικοτινικό οξύ ή νικοτιναμίδιο κατά το μαγείρεμα. Ο καφές περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ελεύθερου νικοτινικού οξέος (160-400 mg / kg).

Το νικοτινικό οξύ απορροφάται ταχέως τόσο από το στομάχι όσο και από το άνω λεπτό έντερο, ενώ η μετατροπή του νικοτινικού οξέος στο νικοτιναμίδιο εμφανίζεται μετά από τον σχηματισμό του ως νουκλεοτίδιο πυριδίνης.

Λόγω του μεταβολικού σχηματισμού της νιασίνης από την τρυπτοφάνη, οι διατροφικές απαιτήσεις για τη νιασίνη είναι πολύπλοκες και σχετίζονται με τη διατροφική περιεκτικότητα τόσο της τρυπτοφάνης όσο και της νιασίνης (παραβλέποντας τη νιασίνη στα δημητριακά, η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν είναι βιοδιαθέσιμη). Η συνολική νιασίνη στη διατροφή λαμβάνεται ως το άθροισμα της προσχηματισμένης νιασίνης συν το 1/60 της περιεχόμενης τρυπτοφάνης. Δεν υπάρχει απόλυτη απαίτηση για την πρόσληψη της  προσχηματισμένης νιασίνης στη διατροφή, ενώ συνιστάται μεταξύ 9 και 18 mg/ημέρα ισοδυνάμων νιασίνης. Αναφέρθηκε όμως ότι είναι πιθανόν να μην υπάρχει απαίτηση για οποιαδήποτε προσχηματισμένη νιασίνη στη διατροφή υπό κανονικές συνθήκες και ότι η ενδογενής σύνθεση από την τρυπτοφάνη θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις.

Δεδομένα από μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει κίνδυνοι τοξικότητας έχουν προκύψει λόγω του ότι έχουν χρησιμοποιηθεί υψηλές δόσεις νικοτινικού οξέος για τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα στη μείωση της χοληστερόλης και για τις υπερλιπιδαιμίες του αίματος. Η πιο ολοκληρωμένη μελέτη διεξήχθη από την Ομάδα Ερευνών για τη στεφανιαία νόσο όπου διάφοροι κίνδυνοι έχουν αναφερθεί ότι σχετίζονται με υψηλές δόσεις νικοτινικού οξέος. Το νικοτιναμίδιο έχει διερευνηθεί για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανάπτυξη διαβήτη με κλινικές δοκιμές να είναι σε εξέλιξη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν σημειωθεί από υψηλές δόσεις νικοτινικού οξέως είναι η αγγειοδιαστολή, εξάψεις, επιδράσεις στο γαστρεντερικό όπως δυσπεψία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, ηπατοτοξικότητα, μείωση της ανοχής στη γλυκόζη, οίδημα, θολωμένη όραση.

Για τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν προσδιοριστεί τα ασφαλή ανώτερα επίπεδα πρόσληψης για το νικοτινικό οξύ και το νικοτιναμίδιο.

Νικοτινικό οξύ
Οι πιο σοβαρές μορφές τοξικότητας του νικοτινικού οξέος, εμφανίζονται κυρίως σε δόσεις μεγαλύτερες από 500 mg / ημέρα. Η πιο σοβαρή και δυνητικά απειλητική για τη ζωή ανεπιθύμητη ενέργεια, όπως η ηπατοτοξικότητα.

Ηλικία (χρόνια) Ανεκτό ανώτερο επίπεδο πρόσληψης (UL)
για το νικοτινικό οξύ (mg ανά ημέρα)
1-3 2
4-6 3
7-10 4
11-14 6
15-17 8
 
Νικοτιναμίδιο
Υπήρξε μόνο μία αναφερθείσα περίπτωση ηπατοτοξικότητας σε ασθενή που λαμβάνει υψηλή δόση νικοτιναμίδης στη χρήση ως υπολιπιδαιμικό φάρμακο. Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες στις δοκιμές σχετικά με τα πιθανά οφέλη του νικοτιναμίδιο σε ασθενείς με ή με κίνδυνο διαβήτη, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει δόσεις έως 3 g ημερησίως, για περιόδους έως 3 έτη.

Ηλικία (χρόνια) Ανεκτό ανώτερο επίπεδο πρόσληψης (UL)
για το νικοτιναμίδιο (mg ανά ημέρα)
1-3 150
4-6 220
7-10 350
11-14 500
15-17 700
 
Η μορφή της νιασίνης που χρησιμοποιείται γενικά σε συμπληρώματα βιταμινών και για προσθήκη σε τρόφιμα είναι το νικοτιναμίδιο, η οποία μορφή δεν προκαλεί έξαψη και φαίνεται να είναι χαμηλής τοξικότητας σε σύγκριση με το νικοτινικό οξύ.

Υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια του νικοτινικού οξέος ή του νικοτιναμιδίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή τη γαλουχία και συνεπώς το ανώτερο επίπεδο για τους ενήλικες δεν ισχύει σε αυτά τα στάδια ζωής.  Όσον αφορά το νικοτιναμίδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πρόσληψη εντός της κλίμακας που καταναλώνεται από στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των εμπλουτισμένων τροφίμων, στις ευρωπαϊκές χώρες δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας και υπάρχουν ενδείξεις, τουλάχιστον από μία μελέτη, ότι ένα επιπλέον 15 mg δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην έκβαση της εγκυμοσύνης.

Πηγή:
  • SCF (2002) Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Levels of Nicotinic Acid and Nicotinamide (Niacin) (expressed on 17 April 2002).
Σχετικό προϊόν: Neuro Balance
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.