ΤΟ Α-Λιποϊκό οξύ ως βιολογικό αντιοξειδωτικό

 ΤΟ Α-Λιποϊκό οξύ ως βιολογικό αντιοξειδωτικό
Για να ονομάζονται κάποιες ουσίες αντιοξειδωτικές πρέπει να τηρούν κάποια κριτήρια όπως: η ικανότητα απομάκρυνσης των ελεύθερων ριζών, δραστηριότητα στην χηλικοποίηση μετάλλων, αλληλεπίδραση με άλλα αντιοξειδωτικά και επίδραση στην έκφραση γονιδίων. Επιπλέον είναι σημαντικό οι ουσίες αυτές να έχουν καλή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα, η συγκέντρωση σε ιστούς, κύτταρα και εξωκυττάριο υγρό και η τοποθεσία τους π.χ. σε υδατικές περιοχές ή στη μεμβράνη ή και τα δύο.

Ένα «ιδανικό» αντιοξειδωτικό είναι απαραίτητο να εκπληρώνει όλα τα παραπάνω κριτήρια. Το α-λιποϊκό οξύ μαζί με το διϋδρολιποϊκό οξύ σε συνδυασμό προσεγγίζουν το ιδανικό και για αυτό το λόγο αναφέρονται και ως «παγκόσμιο αντιοξειδωτικό».

Το α-Λιποϊκό οξύ είναι εύκολα απορροφήσιμο από τη διατροφή και είναι δυνατόν να μετατραπεί σε διυδρολιποϊκό πολύ γρήγορα σε πολλούς ιστούς. Το ένα ή και τα δύο  συστατικά του ζευγαριού οξειδοαναγωγής καθαρίζουν αποτελεσματικά τον αριθμό ελεύθερων ριζών τόσο σε λιπόφιλες όσο και υδρόφιλες περιοχές.  Επιπλέον και το α-λιποϊκό και το διυδρολιποϊκό οξύ έχουν δραστηριότητα χηλικοποίησης μετάλλων. Το διυδρολιποϊκό δρα συνεργικά με άλλα αντιοξειδωτικά βοηθώντας την αναγέννηση άλλων αντιοξειδωτικών από τη ρίζα τους ή από την ανενεργή τους μορφή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στις ρυθμιστικές πρωτεΐνες και στα γονίδια που εμπλέκονται σε φυσιολογική ανάπτυξη και μεταβολισμό.

Λόγω των αντιοξειδωτικών τους δράσεων μεγάλος αριθμός πειραματικών και κλινικών μελετών έχει διεξαχθεί για να εξεταστεί αν το α-λιποϊκό οξύ είναι ή θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο ως θεραπευτικός παράγοντας σε καταστάσεις όπως διαβήτης, ισχαιμία – επαναιμάτωση, δηλητηρίαση από βαρεά μέταλλα, βλάβη από ακτινοβολία, νευροεκφυλισμό και λοίμωξη από HIV και παρουσιάζονται στην παρούσα ανασκόπηση που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Free Radical Biology & Medicine.

Το α-λιποϊκό οξύ, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις μιτοχονδριακής δεϋδρογενάσης, έχει πρόσφατα αποκτήσει σημαντική προσοχή ως αντιοξειδωτικό. Τόσο η λιποϊκή όσο και η ανηγμένη μορφή της, το διυδρολιποϊκό, αντιδρούν με τα δραστικά είδη οξυγόνου, όπως οι ρίζες υπεροξειδίου, ρίζες υδροξυλίου, υποχλωριώδες οξύ, υπεροξυλομάδες και το απλό οξυγόνο. Προστατεύει επίσης τις μεμβράνες αλληλεπιδρώντας με τη βιταμίνη C και τη γλουταθειόνη, η οποία με τη σειρά της μπορεί να ανακυκλώσει τη βιταμίνη Ε. Εκτός από τις αντιοξειδωτικές της δραστηριότητες, το διϋδρολιποϊκό μπορεί να ασκεί προ-οξειδωτικές δράσεις μέσω της μείωσης του σιδήρου.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στην παθογένεια του διαβήτη τύπου II είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Οι περισσότεροι διαβητικοί τύπου ΙΙ έχουν υπερινσουλιναιμία και δεν απαιτείται θεραπεία με ινσουλίνη. Η βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης στη μεταφορά γλυκόζης και τη δραστηριότητα στον σκελετικό μυ ήταν η βάση για μια σειρά μελετών που επιδιώκουν να βρουν θεραπευτική αγωγή. Ο σκελετικός μυς είναι ο κύριος ιστός που διοχετεύεται η γλυκόζη μετά από γεύμα. Από έρευνες σε ζωικά μοντέλα έχει φανεί ότι ο α-λιποϊκό οξύ ενισχύει τη χρήση γλυκόζης σε απομονωμένα κύτταρα διαφράγματος, καρδιάς, και μυοσωληνίσκων. Η R-μορφή στερεοϊσομερούς του λιποϊκού οξέος είναι περισσότερο

αποτελεσματική από τη μορφή S για την τόνωση της πρόσληψης γλυκόζης. Η μεταφορά γλυκόζης που διεγείρεται από το R-λιποϊκό οξύ σχετίζεται με τη μετατόπιση από το κυτταρόπλασμα της από μεταφορείς γλυκόζης GLUT-1 και GLUT-4 στη μεμβράνη πλάσματος. Το S-α-λιποϊκό οξύ διεγείρει μεταφορές σε μικρότερο βαθμό, αλλά δεν προωθεί μετατόπιση και στην πραγματικότητα παρεμποδίζει τη δράση της ινσουλίνης πρόσληψη γλυκόζης. Σε κλινική μελέτη σε ανθρώπους ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ  η χορήγηση α-λιποϊκού οξέος (1000 mg χορηγούμενα ενδοφλέβια) βοήθησε την επαγόμενη από ινσουλίνη διανομή της γλυκόζης σε ολόκληρο το σώμα σε περίπου 50%.

Το α-λιποϊκό οξύ μπορεί να δρα με ένα αριθμό τρόπων που είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί στον διαβήτη. Αποτρέπει την καταστροφή κυττάρων που προκαλεί ο διαβήτη τύπου Ι, αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης στον διαβήτη τύπου II και προλαμβάνει αντιδράσεις γλυκοζυλίωσης σε μερικές πρωτεΐνε. Αμφότερα το α-λιποϊκό οξύ και διυδρολιποϊκό οξύ παρουσιάζουν υδρόφοβη σύνδεση με πρωτεΐνες όπως είναι η αλβουμίνη, η οποία μπορεί να παρεμποδίσει τις αντιδράσεις γλυκοζυλίωσης.  Επιπλέον, οι αντιοξειδωτικές επιδράσεις του μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην επιβράδυνση την ανάπτυξη διαβητικής νευροπάθειας και εμφάνισης καταρράκτη καθώς και στον περιορισμό της προκαλούμενης από το διαβήτη μείωσης των ενδοκυττάριων επιπέδων βιταμίνης C.

Η βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης συμβαίνει όταν δημιουργούνται απότομα ελεύθερες ρίζες κατά τη διάρκεια της επαναοξυγόνωσης του ιστού που έχει υποβληθεί σε υποξαιμία. Είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τους ιστούς στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Οι παράγοντες που εμποδίζουν τον τραυματισμό από ισχαιμία-επαναιμάτωση αποδεικνύονται σημαντικοί στη θεραπεία καρδιακών παθήσεων, εμφράγματος, κατά τη διάρκεια χειρουργικής ανοικτής καρδιάς και κατά τη θεραπεία του εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων καταστάσεων που προκαλούν διακοπή της ροής του αίματος στον εγκέφαλο. Σε ένα αριθμό μοντέλων ισχαιμίας-επαναιμάτωσης το ζεύγος διυδρολιποϊκό και α-λιποϊκό ιοξύ έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό για τη βελτίωση ή πρόληψη των ζημιών.

Το α- λιποϊκό οξύ χρησιμοποιείται συχνά για θεραπεία ηπατικών νόσων. Η βάση για τη θεραπεία αυτή είναι ο μεταβολικός ρόλος του α-λιποϊκού οξέος και όχι μόνο οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Η χορήγηση α-λιποϊκού οξέος έχει αποδειχθεί ότι είναι ευεργετική και στη λοίμωξη από HIV, στο νευροεκφυλισμό και σε βλάβες από ακτινοβολία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ρυθμιστής οξειδοαναγωγής πρωτεϊνών. Εύφορο και ενδιαφέρον πεδίο για έρευνα αποτελεί επίσης και η αλληλεπίδραση του α-λιποϊκού οξέος με  άλλα σημαντικά αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη Ε, το ασκορβικό οξύ , και η γλουταθειόνη.

Πηγή:
  • Packer, L., et al (1995) alpha-Lipoic acid as a biological antioxidant. Free Radic. Biol. Med. 19:227-50.
Σχετικό προϊόν: Silymarin & A-Lipoic Acid Complex
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.