H επίδραση του νικοτιναμιδίου στο κεντρικό νευρικό σύστημα

 H επίδραση του νικοτιναμιδίου στο κεντρικό νευρικό σύστημα


Η διατροφή παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του νευρικού συστήματος. Συγκεκριμένα, οι διατροφικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου του Πάρκινσον και ενδεχομένως τη βελτίωση της.

Στην παρούσα ανασκόπηση εξετάζεται το νικοτιναμίδιο και οι ενεργοί μεταβολίτες του στη διατήρηση των νευρώνων του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), στην επιρροή του στη νευρωνική υγεία, στην επιβίωσή του κατά τη διάρκεια της γήρανσης, στους τραυματισμούς, στις ασθένειες αλλά και στη δυνατότητα να αποτελεί θεραπευτικό παράγοντα στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Το νικοτιναμίδιο, η υδατοδιαλυτή αμιδική μορφή της βιταμίνης Β3, είναι  βασικό συστατικό της μεταβολικής οδού, που εμπλέκεται στην παραγωγή του δινουκλεοτιδίου αδενίνης νικοτιναμιδίου (NAD +). Μια πηγή νικοτιναμιδίου είναι η διατροφή, μέσω της πρόσληψης αυγών, κρεάτων, ψαριών και μανιταριών. Μια δεύτερη πηγή νικοτιναμίδης είναι αυτή από το μεταβολισμό της ενδογενούς τρυπτοφάνης, ενός απαραίτητου αμινοξέος. Το νικοτιναμίδιο μπορεί επίσης, να παραχθεί από τη νιασίνη, μέσω του σχηματισμού NAD+.

Το νικοτιναμίδιο αποθηκεύεται σε μικρές μόνο ποσότητες στο ήπαρ, με τη μεγαλύτερη ποσότητα να εκκρίνεται ή να καταβολίζεται για να παραχθούν άλλα βασικά μεταβολικά προϊόντα.

Το ένζυμο, φωσφοριβοσυλ-τρανσφεράση νικοτιναμιδίου καταλύει τη σύνθεση του μονονουκλεοτιδίου του νικοτιναμιδίου από το νικοτιναμίδιο. Ο ρόλος του στη μεταβολική οδό για τη βιοσύνθεση του NAD υποδηλώνει τη σημασία του στα κύτταρα που είναι ευαίσθητα σε μειώσεις των επιπέδων NAD, όπως είναι οι νευρώνες. Η ομοιόσταση του NAD έχει επίσης βρεθεί ότι τροποποιείται με τη γήρανση, επομένως το νικοτιναμίδιο μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ωρίμανση των νευρώνων και τη νευροπροστασία, επηρεάζοντας τα επίπεδα NAD + μέσα στους νευρώνες.

Το ένζυμο αδενυλυλ-τρανσφεράση του μονονουκλεοτιδίου του νικοτιναμιδίου (NMN) μετατρέπει το NMN σε NAD + και η αυξημένη δραστηριότητα του ενζύμου αυτού οδηγεί σε αξονική προστασία των καλλιεργημένων νευρώνων που υφίστανται εκφυλισμό, μέσω της αύξησης των επιπέδων NAD-πυρήνα και εμπλέκουν έμμεσα το νικοτιναμίδιο στη νευροπροστασία.

Στους ανθρώπους, το νικοτιναμίδιο υφίσταται κάποιο επίπεδο αποικοδόμησης, κυρίως με τη Ν-μεθυλίωση προς Ν-μεθυλονικοτιναμίδιο μέσω δραστικότητας του ενζύμου Ν-μεθυλτρανσφεράσης νικοτιναμιδίου. Ο μεταβολισμός του νικοτιναμιδίου παράγει τα συνένζυμα NAD στην οξειδωμένη και στην ανηγμένη μορφή (NAD + και NADH) και τη φωσφορική νουκλεϊνική αδενίνη νικοτιναμιδίου, που είναι ζωτικής σημασίας για τη μιτοχονδριακή αναπνοή  στην παραγωγή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), καθώς επίσης εμπλέκεται και σε 200 ενζυματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν προστασία κυττάρων και έχουν αντιοξειδωτικό ρόλο. Το NAD + μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω του μεταβολισμού της τρυπτοφάνης εντός του ήπατος και των νεφρών και από διαιτητικό νικοτινικό οξύ και νιασίνη.  

Το νικοτιναμίδιο στο περιφερικό νευρικό σύστημα
Το νικοτιναμίδιο έχει συσχετιστεί με τον εκφυλισμό του νευρικού άξονα που συμβαίνει από έναν τραυματισμό ή τη διακοπή εντός των νευραξόνων του περιφερικού νευρικού συστήματος. Πιο πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι το ένζυμο αδενυλυλ-τρανσφεράση του μονονουκλεοτιδίου του νικοτιναμιδίου δρα ως μοριακός συμπαράγοντας για την αποφυγή της εσφαλμένης αναδίπλωσης των πρωτεϊνών και ως προστασία των εσωτερικών διεργασιών των νευρώνων.

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι το μονονουκλεοτίδιο του νικοτιναμιδίου συσσωρεύεται μετά από νευρική βλάβη αλλά πριν από την περιφερική εκφύλιση αξόνων, και αυτό μπορεί να βελτιωθεί από την αναστολή της φωσφοριβοσυλ-τρανσφεράσης νικοτιναμιδίου, που εμπλέκεται στη μετατροπή του νικοτιναμιδίου στο ΝΜΝ. Επιπλέον, το νικοτιναμίδιο έχει προταθεί ως βασικός παράγοντας περιφερικής νευροπάθειας στο μάτι.

Το νικοτιναμίδιο στο κεντρικό νευρικό σύστημα
Μελέτες δείχνουν ότι το νικοτιναμίδιο είναι απαραίτητο στην ανάπτυξη και στη διατήρηση του ΚΝΣ, ενεργώντας στην προαγωγή, στη νευρωνική διαφοροποίηση και στη νευρωνική επιβίωση. Έχει φανεί ότι το νικοτιναμίδιο ενισχύει και επιταχύνει τη μετατροπή των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων σε νευρικά προγονικά κύτταρα, γεγονός που υποδηλώνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη νευρική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο μεταβολισμός NAD + έχει άμεση επίδραση στην επιβίωση των νευρώνων στο ΚΝΣ. Το νικοτιναμίδιο μπορεί να αναστείλει τη δραστικότητα ενζύμων μέσω της σύνδεσης με NAD +.

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι το νικοτιναμίδιο μπορεί να διασχίσει ελεύθερα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή η μεταφορά δεν επηρεάζεται από τις νευροεκφυλιστικές νόσους, υποδεικνύοντας ότι το νικοτιναμίδιο μπορεί να δοθεί ως θεραπεία σε ασθένειες μειωμένης πρόσβασης του ΚΝΣ.

Αυτά τα ευρήματα τονίζουν την ικανότητα του νικοτιναμιδίου να επηρεάζει τη νευρωνική διαφοροποίηση και την ίδια την υγεία, τροφοδοτώντας το ενδιαφέρον σαν πιθανή εφαρμογή ως νευροπροστατευτικός παράγοντας. Το νικοτιναμίδιο φαίνεται να παίζει ρόλο στην προστασία των νευρώνων από τραυματικές αλλοιώσεις, ισχαιμία και εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς επίσης και να εμπλέκεται σε τρεις νευροεκφυλιστικές καταστάσεις: τη νόσο του Alzheimer, τη νόσο του Parkinson και του Huntington.

Πηγή:
Fricker, R. A., Green, E. L., Jenkins, S. I., & Griffin, S. M. (2018). The influence of nicotinamide on health and disease in the central nervous system. International Journal of Tryptophan Research11, 1178646918776658.

 

Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.