Η ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ

 Η ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ
Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται επιτάχυνση της δομικής και λειτουργικής παρακμής σε διάφορα όργανα συστήματα. Η απώλεια της ακεραιότητας του γονιδιώματος, της σχετικής  βλάβης της σηματοδότησης DNA και των αποκρίσεων του κυτταρικού σημείου ελέγχου είναι ενδογενή υποκινητές του εκφυλισμού των  ιστών με την αύξηση της ηλικίας.

Η προοδευτική απώλεια της λειτουργίας των τελομερών σε ποντίκια αυξάνεται με την ηλικία και έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ευρεία ενεργοποίηση p53 με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση κυτταρικών σημείων ελέγχου απόπτωσης, μειωμένο πολλαπλασιασμό και γήρανση, υποβαθμισμένο ιστό βλαστικών κυττάρων και προγονικών λειτουργιών, σημαντική ατροφία ιστών και φυσιολογική βλάβη σε πολλά συστήματα οργάνων.

Στους ανθρώπους έχει επίσης φανεί ισχυρή συσχέτιση μικρότερου μήκους τελομερών με αυξημένο κίνδυνο νόσου σχετιζόμενης με την ηλικία και με την έναρξη της ατροφίας των ιστών και αποτυχία συστήματος οργάνων σε χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες.

Δεν υπάρχουν γενετικές ή φαρμακολογικές μελέτες που να δείχνουν τη σωματική αναστροφή των εκφυλιστικών φαινοτύπων που σχετίζονται με την ηλικία που να οδηγούνται από ενδογενή  γονοτοξικές καταπονήσεις σε ενήλικα θηλαστικά. Στη παρούσα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, σε ποντίκια με έλλειψη σε τελομεράση που βιώνουν σοβαρό εκφυλισμό των ιστών, ερευνήθηκε κατά πόσο από την ενδογενώς μεσολαβούμενη από την τελομεράση  αποκατάσταση της λειτουργίας των τελομερών σε ολόκληρο τον οργανισμό, θα αμβλυνθεί η βλάβη του DNA στη σηματοδότηση ή τη σύλληψη, είτε αντιστρόφως, θα βελτιωθούν οι απαντήσεις κυψελοειδούς σημείου ελέγχου και θα βελτιωθεί η ατροφία των ιστών και η δυσλειτουργία. Τα ποντίκια που επιλέχθηκαν σε αυτή τη μελέτη είναι ενήλικες που εμφάνιζαν σημαντικούς φαινοτύπους πρόωρης γήρανσης.

Για να εξεταστεί η υπόθεση ότι η επανενεργοποίηση της τελομεράσης οδηγεί σε αναζωογόνηση του ιστού διεξήχθησαν λεπτομερείς μορφολογικές και λειτουργικές αναλύσεις φυσικής κατάστασης διαφόρων δομών του εγκεφάλου κατά την επανενεργοποίηση της τελομεράσης.

Αρχικά εξετάσθηκε η λευκή ύλη και παρατηρήθηκε ότι τα ηλικιωμένα ποντίκια G4TERT-ER έχουν πολύ λιγότερα ολιγοδενδροκύτταρα και αυτή η κυτταρική ανεπάρκεια συσχετίζεται με μειωμένο βάρος εγκεφάλου και σημαντικά λεπτότερη μυελίνη, η πρωτεΐνη επικάλυψης των νευρώνων. Η επανενεργοποίηση της ενδογενούς τελομεράσης επαναφέρει τους κανονικούς αριθμούς ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων και αναστρέφει την υπομυελίνωση.

Επιπλέον, θεραπεία με 4-OHT (υδροξυταμοξιφένη) για 4 εβδομάδες είναι αρκετή για να προκαλέσει σημαντική μερική αναστροφή της μείωσης του μεγέθους του εγκεφάλου, με το βάρος του εγκεφάλου να αυξάνονται από το 77,3% στο 89.7%.

Η επιμήκυνση των τελομερών είναι ανιχνεύσιμη μετά από 4 εβδομάδες από την ενεργοποίηση της τελομεράσης. Έτσι, η ενδογενής επανενεργοποίηση τελομεράσης ασκεί ταχεία επίδραση στον πολλαπλασιασμό των ολιγοδενδροκυττάρων και τη διαφοροποίηση, και προωθεί τον επαναπληθυσμό των δομών της λευκής ύλης με ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα και ενεργή εναπόθεση μυελίνης.

Στη παρούσα έρευνα αναφέρετε η δημιουργία νέου μυοσκελετού και η επίδραση της επαναδραστηριοποίησης της φυσιολογικής τελομεράσης σε διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους και συστήματα οργάνων. Η βραχύχρονη επανενεργοποίηση τελομεράσης σε  προχωρημένους εκφυλιστικούς φαινοτύπους σε ηλικιωμένα ποντίκια, αποκαθιστά το μειωμένο μήκος των τελομερών, τον τερματισμό της σηματοδότησης βλάβης του DNA και την αποκατάσταση του κυτταρικού σημείου ελέγχου, τις απαντήσεις σε πολλά συστήματα οργάνων με υψηλό κύκλο εργασιών με σημαντικό λειτουργικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης γονιμότητας.

Παραμένει πιθανό ότι η παρατεταμένη επανενεργοποίηση της τελομεράσης σε μεγάλα  χρονοδιαγράμματα ή οι εφαρμογές στη μετέπειτα ζωή μπορεί να προκαλέσει καρκινογένεση, όμως η σύντομη πορεία επανενεργοποίησης της τελομεράσης δεν είναι επαρκής για την προώθηση της καρκινογένεσης.

Όπως σημειώνεται, η συσχετιζόμενη με την ηλικία συμβιβαστική λειτουργία του εγκεφαλικού μυελού συσχετίζεται με εκτεταμένη συσσώρευση βλάβης του DNA και προοδευτική μείωση της νευρογένεσης και μυελίνωση. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η επανενεργοποίηση τελομεράσης σε ηλικιωμένα ποντίκια με δυσλειτουργία των τελομερών μπορεί να αποκαταστήσει τη νευρογένεση και με συνέπεια το ρόλο της στη διατήρηση νέων νευρώνων και στους οσφρητικούς βολβούς με αποτέλεσμα και την βελτιωμένη απόδοση έμφυτης οσμής.

Πηγή:
  • Telomerase reactivation reverses tissue degeneration in aged telomerase-deficient mice. Jaskelioff M et al. Nature. 2011 Jan 6; 469(7328): 102–106.
Σχετικό προϊόν: Reyouth
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.