ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Πολλά είδη βακτηρίων έχουν εξελιχθεί και έχουν προσαρμοστεί, ώστε να ζουν και να αναπτύσσονται στο ανθρώπινο έντερο. Ο εντερικός βιότοπος ενός ατόμου περιέχει 300-500 διαφορετικά είδη βακτηρίων και ο αριθμός των μικροβιακών κυττάρων στο εσωτερικό του αυλού του εντέρου είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των ευκαρυωτικών κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα.

Το στομάχι και το λεπτό έντερο περιέχουν μόνο μερικά βακτηριακά είδη με την έλλειψη των βακτηριδίων στην ανώτερη οδό να οφείλεται στην παρουσία και την σύνθεση οξέων και χολικών/παγκρεατικών εκκρίσεων, που σκοτώνουν τους περισσότερους μικροοργανισμούς και λόγω της προώθησης της κινητικής δραστηριότητας προς το άκρο του ειλεού, παρεμποδίζεται η σταθερότητα του αποικισμού βακτηρίων στον αυλό.

Από την άλλη πλευρά, στο παχύ έντερο υπάρχει ένα πολύπλοκο και δυναμικό μικροβιακό οικοσύστημα με ζώντα βακτήρια σε υψηλές συγκεντρώσεις που ζουν μέσα στο παχύ έντερο και επηρεάζουν την ομοιόσταση του ξενιστή. Κάποια από αυτά τα βακτήρια είναι δυνητικά παθογόνα και μπορούν να αποτελέσουν πηγή λοίμωξης μέχρι και σήψη κάτω από ορισμένες συνθήκες παραβίασης  της ακεραιότητας του φράγματος του εντέρου.

Η σταθερή αλληλεπίδραση μεταξύ του ξενιστή και της μικροχλωρίδας του μπορούν να συνάγουν σημαντικά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου.

Σύνθεση της χλωρίδας

Η αποικία της γαστρεντερικής οδού του νεογνού αρχίζει αμέσως μετά τη γέννηση και εμφανίζεται μέσα σε μερικές μέρες. Αρχικά, ο τρόπος τοκετού (φυσιολογικός ή καισαρική τομή) και ο τύπος της αρχικής διατροφής (θηλασμός ή σκευάσματα διατροφής) επηρεάζουν το πρότυπο αποικισμού.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των βρεφών που γεννήθηκαν στις ανεπτυγμένες χώρες με τα βρέφη που γεννήθηκαν σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και μεταξύ των βρεφών από διαφορετικά νοσοκομεία.

Ο αρχικός αποικισμός είναι πολύ συναφής με την τελική σύνθεση της χλωρίδας σε έναν ενήλικα. Τα πρωτοπόρα βακτήρια μπορούν να διαμορφώσουν την έκφραση των γονιδίων στα επιθηλιακά κύτταρα του ξενιστή, δημιουργώντας έτσι έναν ευνοϊκό βιότοπο για τον εαυτό τους, και μπορεί να αποτρέψουν την ανάπτυξη άλλων βακτηριδίων που αργότερα εισάγονται στο οικοσύστημα.

Από βακτηριολογική ανάλυση προέκυψε ότι τα αναερόβια βακτήρια υπερτερούν από τα αερόβια βακτήρια με συντελεστή 100-1000. Τα γένη bacteroides, bifidobacterium, eubacterium, clostridium, peptococcus, peptostreptococcus, και ruminococcus είναι τα κυρίαρχα στην ανθρώπινη χλωρίδα, ενώ τα αερόβια (προαιρετικά αναερόβια) όπως είναι τα escherichia, enterobacter, enterococcus, klebsiella, lactobacillus, proteus είναι υπο-επικρατέστερα γένη.

Τα είδη ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων, με τη σύνθεση της χλωρίδας του ατόμου να εξαρτάται από καταστάσεις όπως οξείες διαρροϊκές ασθένειες, αντιβιοτική αγωγή, ή σε μικρότερο βαθμό προκαλούνται από διατροφικές παρεμβάσεις.

Κύριες λειτουργίες της εντερικής χλωρίδας:

Μεταβολικές

Μια ζύμωση μη εύπεπτων διαιτητικών καταλοίπων και ενδογενούς βλέννας παράγεται από τα επιθήλια, την παραγωγή βιταμίνης Κ και την απορρόφηση ιόντων. Η μεταβολική δραστηριότητα οδηγεί στην ανάκτηση της μεταβολικής ενέργειας και των απορροφήσιμων υποστρωμάτων για τον ξενιστή και στην παροχή της ενέργειας και των θρεπτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη βακτηριακή ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό. Η ζύμωση των υδατανθράκων αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας στο παχύ έντερο.

Οι μη εύπεπτοι υδατάνθρακες περιλαμβάνουν μεγάλους πολυσακχαρίτες (ανθεκτικό άμυλο, κυτταρίνη, ημικυτταρίνη, πηκτίνες και κόμμεα), μερικούς ολιγοσακχαρίτες που διαφεύγουν της πέψης, και μη απορροφημένα σάκχαρα και αλκοόλες. Το τελικό σημείο της μεταβολικής ιδιότητας είναι η παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας ως διάσωση ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα και η παραγωγή μιας σειράς δυνητικά τοξικών ουσιών, όπως η αμμωνία, οι αμίνες, οι φαινόλες, οι θειόλες και οι ινδόλες.

Οι μικροοργανισμοί παίζουν επίσης ρόλο στη σύνθεση βιταμινών και στην απορρόφηση του ασβεστίου, του μαγνησίου, και του σιδήρου. Η απορρόφηση ιόντων είναι καλύτερη με τη ζύμωση υδατανθράκων και την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, ιδιαίτερα οξικού, προπιονικού, και βουτυρικού. Όλα αυτά τα λιπαρά οξέα έχουν σημαντικές λειτουργίες στη φυσιολογία του ξενιστή. Το οξικό και το προπιονικό οξύ φαίνεται να έχουν ρυθμιστικό ρόλο στο μεταβολισμό της γλυκόζης.

Τροφικές

Έλεγχος του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των επιθηλιακών κυττάρων και ανάπτυξη/ομοιόσταση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ο σημαντικότερος ρόλος των λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας στο παχύ έντερο είναι η τροφική επίδρασή τους στο εντερικό επιθήλιο. Η διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση των μόνιμων  μικροοργανισμών. Τα πρωτεύοντα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας διεγείρουν τα επιθηλιακά κύτταρα σε πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση σε λεπτό και παχύ έντερο in vivo.

Ο εντερικός βλεννογόνος είναι η κύρια επαφή μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος με το εξωτερικό περιβάλλον. Οι λεμφοειδείς ιστοί που σχετίζονται με το έντερο περιέχουν τη μεγαλύτερη δεξαμενή ανοσολογικών κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα. Ο μικροβιακός αποικισμός της γαστρεντερικής οδού επηρεάζει τη σύνθεση του συνδεόμενου με το γαστρεντερικό σύστημα, λεμφοειδούς ιστού.
 
Προστατευτικές

Προστασία από παθογόνους παράγοντες (το φαινόμενο φραγμού).

Τα κατοικημένα βακτηρίδια είναι μια κρίσιμη γραμμή αντίστασης αποικισμού από εξωγενή μικρόβια, και επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την πρόληψη της εισβολής των ιστών από τους παθογόνους παράγοντες. Τα ζώα που δεν περιέχουν μικροβιακή χλωρίδα είναι πολύ επιρρεπή σε λοιμώξεις. 

Η ισορροπία μεταξύ του είδους των βακτηρίων που κατοικούν στο ανθρώπινο έντερο παρέχει σταθερότητα στο μικροβιακό πληθυσμό εντός του ιδίου ατόμου σε φυσιολογικές συνθήκες. Ωστόσο, η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να διαταράξει την ισορροπία και να επιτρέψει την υπερανάπτυξη δυνητικά παθογόνων ειδών, όπως το Clostridium difficile.

Τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και να παρέχουν συγκεκριμένα οφέλη για την υγεία όσων το καταναλώνουν ως συστατικό τροφίμων ή συμπλήρωμα που ονομάζεται προβιοτικό.

Οι ειδικές βακτηριακές αλληλεπιδράσεις με τον ξενιστή έχουν ως αποτέλεσμα μετρήσιμα οφέλη για τον οικοδεσπότη και όπως έχει αποδειχθεί σε μελέτες, τα προβιοτικά μπορεί να είναι:
  • Χρήσιμα στη πρόληψη και θεραπεία της οξείας διάρροιας.
  • Χρήσιμα στη μείωση σχετιζόμενης με αντιβιοτικά διάρροιας όταν συγχορηγούνται με αντιβιοτικά.
  • Χρήσιμα στην αποτροπή διάρροιας νεογνών και στη μείωση συμπτωμάτων διάρροιας σε παιδιά με οξεία γαστρεντερίτιδα.
  • Ευεργετικά στη βελτίωση της πέψης της λακτόζης και της εξάλειψης συμπτωμάτων δυσανεξίας όταν χρησιμοποιούνται ως αρχική καλλιέργεια στο γιαούρτι.
  • Ικανά να ενισχύσουν την ανταπόκριση της lgA στο ροταϊό σε μολυσμένα παιδιά όταν χορηγούνται από του στόματος.
  • Ικανά να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης ατοπικού εκζέματος σε παιδιά με ιστορικό ατοπικής νόσου.
  • Ικανά να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.
Πηγές:
Guarner F, Malagelada JR. (2003) Gut flora in health and disease. Lancet.  Feb 8;361(9356):512-9.

Σχετικό προϊόνProbiotics 40 billion
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.