Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας στην καταπολέμηση του Ελικοβακτηριδίου Πυλώρου

 Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας στην καταπολέμηση του Ελικοβακτηριδίου Πυλώρου
Η πρωτεΐνη ενεργοποίησης του ουδετερόφιλου του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (HPNAP) είναι ένας από τους  λοιμογόνους παράγοντες που παράγεται από το βακτήριο ελικοβακτηρίδιο. Αυτή η πρωτεΐνη αποδείχθηκε ότι επάγει προσκόλληση ουδετερόφιλων στα ενδοθηλιακά κύτταρα in vitro και in vivo, για να αυξηθεί η πρόσφυση των ουδετερόφιλων σε ενδοθηλιακά κύτταρα, για να προκληθεί η μετανάστευση και ενεργοποίηση ανθρώπινων ουδετερόφιλων και μονοκυττάρων.

Τα προκαλούμενα από HPNAP ενδιάμεσα αντιδρώντα οξυγόνου (ROI)  επάγουν την αύξηση της συγκέντρωσης κυτοσολικών ιόντων ασβεστίου και τη φωσφορυλίωση των κυτοσολικών πρωτεϊνών, οδηγώντας στη συναρμολόγηση του νικοτιναμιδίου που σχηματίζει τη NADPH οξειδάση  στη μεμβράνη πλάσματος ουδετερόφιλων.

Οι ελεύθερες ρίζες που παράγονται από τα ουδετερόφιλα αποτελούν βασικό στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος και αποτελεσματικό αντιμικροβιακό παράγοντα κατά του ελικοβακτηριδίου πυλωρού καθώς και παράγοντα που διαιωνίζει τη βλάβη του βλεννογόνου και γαστρίτιδα. Η δραστηριοποίηση των ουδετερόφιλων έχει ως αποτέλεσμα τη μεσολάβηση της NADPH οξειδάσης, την παραγωγή ανιόντων υπεροξειδίου που είναι εξαιρετικά καταστρεπτικά για τον γαστρικό βλεννογόνο, προκαλεί οξειδωτική βλάβη του DNA και οδηγεί σε σημαντική διαταραχή του βλεννογόνου. Με αυτόν τον ασυνήθιστο μηχανισμό, το ελικοβακτηρίδιο πυλωρού αποφεύγει την οξειδωτική θανάτωση και προάγει τη βλάβη των ιστών και το έλκος. Ενδεχόμενη παρεμπόδιση της παραγωγής αντιδραστικών ειδών μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της επαγόμενης από το ελικοβακτηρίδιο χρόνιας γαστρίτιδας και μείωση των σημείων φλεγμονής.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποδεικνύουν ότι η ευρεία C-τερματική περιοχή του ΗΡΝΑΡ διεγείρει την προσκόλληση ουδετεροφίλων και ότι οι πρωτεϊνες αραβινογαλακτάνης (AGPs) από τη μαστίχα Χίου διαταράσσουν τη διαδικασία προσκόλλησης των ουδετερόφιλου-ενδοθηλίου κυττάρων που προκαλείται από το HPNAP, ένα αποτέλεσμα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και ίσως να αξιοποιηθεί στο μέλλον ως πιθανή αντιφλεγμονώδη θεραπεία για τους ασθενείς με ελικοβακτηρίδιο πυλωρού.

Τα τριπλά καθώς και τα τετραπλάσια θεραπευτικά σχήματα είναι μέχρι τώρα καθιερωμένα στη θεραπεία της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο πυλωρού. Η εκρίζωση πραγματοποιείται μετά την  τριπλή θεραπεία σε ποσοστά άνω του 80% και 96% για το τετράπλευρο θεραπείας με βισμούθιο ή άλας νατρίου. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός μεταλλάξεων, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αναφερθεί που προσδίδει αντίσταση στα συνήθη αντιβιοτικά (αμοξικιλλίνη,μετρονιδαζόλη, κλαριθρομυκίνη) καθώς και σε φθοριοκινολόνες. Έχει τεκμηριωθεί ένα ποσοστό αντίστασης 35% για τη κλαριθρομυκίνη και το 26% για τις φθοριοκινολόνες, ένα πολύ ανησυχητικό γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις μελλοντικές προοπτικές της επιτυχούς αντιβιοτικής αγωγής της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο πυλωρού.

Επιπλέον, ένας υψηλός επιπολασμός της υποτροπής της μόλυνσης από ελικοβακτηρίδιο πυλωρού  σε ενήλικες καθώς και στα παιδιά ενδεχομένως να προκύψει. Η επίπτωση της ετήσιας επανεμφάνισης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού  είναι 2,67% και 13,00% στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες αντίστοιχα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Ενόψει αυτών των δεδομένων, εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας είναι αναγκαίες στην καταπολέμηση αυτού του παθογόνου παράγοντα.

Η HPNAP, το κύριο διεγερτικό της πρόσληψης και ενεργοποίησης ουδετερόφιλων θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικός στόχος από φυσικούς παράγοντες που μειώνουν φλεγμονή (λόγω της δραστηριότητάς τους ως αντιοξειδωτικά) ή καταστέλλουν την παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών που θα προσελκύσει τα ουδετερόφιλα. Επίσης, η  άμεση αναστολή του HPNAP in vivo θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολύτιμο όπλο για την καταπολέμηση του  ελικοβακτηριδίου.

Πηγή:
  • Choli-Papadopoulou T, Kottakis F, Papadopoulos G, Pendas S. Helicobacter pylori neutrophil activating protein as target for new drugs against H. pylori inflammation. World J Gastroenterol 2011;17:2585-2591
Σχετικό προϊόν: L-Glutamine & Chios Mastiha
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.