Τελομεράση & η επίδραση της στη διάρκεια ζωής In Vitro

 Τελομεράση & η επίδραση της στη διάρκεια ζωής In Vitro
Τα περισσότερα φυσιολογικά στελέχη ανθρώπινων κυττάρων έχουν περιορισμένο δυναμικό αναπαραγωγής. Μέσα σε ένα πληθυσμό καλλιεργημένων διπλοειδών κυττάρων, το ποσοστό των ενεργά διαιρούμενων κυττάρων μειώνεται ενώ αυξάνεται ο αριθμός των κυττάρων που εισέρχονται σε κατάσταση τερματικής σύλληψης, που ονομάζεται αναπαραγωγική γήρανση. Παρόμοιες καταστάσεις της γήρανσης μπορούν να επιτευχθούν συμπεριλαμβανομένων ενεργοποιημένων ογκογόνων, οξειδωτκών παραγόντων, χημικής επεξεργασίας και αναστολέων cdk.

Ο όρος κυτταρική γήρανση ορίζει με ακρίβεια ένα κοινό τελικό φαινότυπο σύλληψης που πυροδοτείτε από πολυάριθμους ανεξάρτητους παράγοντες. Η κυτταρική γήρανση χαρακτηρίζεται επίσης από μια διευρυμένη κυτταρική μορφολογία, την ενεργοποίηση της δραστικότητας λυσοσωματικής β-γαλακτοσιδάσης, που σχετίζεται με τη γήρανση, και πρότυπα έκφρασης αλλοιωμένων γονιδίων που μπορούν να συμβάλουν στη παθολογία γήρανσης γήρανση των ιστών και των οργάνων.

Η υπόθεση των τελομερών της αναπαραγωγικής γήρανσης προβλέπει ότι οι βραχύτερες  ακολουθίες τελομερών ενεργοποιούν την απόκριση γήρανσης σε φυσιολογικάκύτταρα. Σε κύτταρα θηλαστικών, τελομερείς αλληλουχίες κονταίνουν με κάθε συμβάν αναπαραγωγής και τελικά, με σημαντιή μείωση των τελομερών προκαλώντας απόκριση γήρανσης.

Τα μήκη των τελομερών διατηρούνται σε κύτταρα που εκφράζουν τελομεράση, μία δραστηριότητα πολυμεράσης που στα ανθρώπινα κύτταρα απαιτεί ελάχιστα ένα συστατικό RNA, hTR , που τα περισσότερα σωματικά κύτταρα εκφράζουν σε χαμηλά επίπεδα και ένα πρωτεϊνικό συστατικό, hTERT , του οποίου η έκφραση συσχετίζεται στενά με τη δραστικότητα τελομεράσης.

Τα γεννητικά κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα και η συντριπτική πλειοψηφία των κυττάρων όγκου εκφράζουν την τελομεράση, ενώ τα περισσότερα φυσιολογικά  ανθρώπινα κύτταρα δεν το κάνουν. Εν τούτοις, η δραστικότητα τελομεράσης μπορεί να ανασυσταθεί σε με-εκφραστικά κύτταρα μέσω αναγκαστικής έκφρασης ενός διαγονιδίου hTERT, με αποτέλεσμα επιμήκυνση των τελομερών και επαναληπτική αθανασία.

Στην παρούσα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό Experimental Cell Research στόχος ήταν ο προσδιορισμός της συμβολής ενός κυτταρικού τύπου, δερματικών ινοβλαστών, στη μορφολογία και του φαινοτύπου του δέρματος και για τον προσδιορισμό επιπτώσεων στην επέκταση της διάρκειας ζωής με την επανέκφραση της τελομεράσης. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δερματικής ανασύστασης, συγκρίθηκε η συμπεριφορά των κυττάρων που εκφράζουν την τελομεράση και που έχουν επέκταση της διάρκειας ζωής, στην πρώιμη διέλευση και καλλιέργεια σε δοκιμές για την αξιολόγηση πρότυπης έκφρασης που διατηρείται από αυτούς τους πληθυσμούς in vitro.

Η διάρκεια ζωής των ανθρώπινων ινοβλαστών και άλλων πρωτογενών στελεχών των κυττάρων μπορούν να επεκταθούν με την έκφραση της καταλυτική υπομονάδα της τελομεράσης (hTERT).

Η σχέση της επεκταμένης κυτταρικής περιόδου ζωής με την τελομεράση στον καρκίνο δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως, αλλά η έκφραση της τελομεράσης σε ανθρώπινα κύτταρα δεν αλλάζει την απόκριση τους σε μία ποικιλία ενεργοποιητών κυτταρικού κύκλου, ούτε έχει ως αποτέλεσμα κακοήθη μετασχηματισμό ή γονοτυπική αστάθεια.

Πηγή:
  • Funk, W. et al. 2000. Telomerase expression restores dermal integrity to in vitro-aged fibroblasts in a reconstituted skin model. Experimental cell research, 258(2), 270-278.
Σχετικό προϊόν: Reyouth
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.