«Είμαστε ό,τι τρώμε» - Τυροσίνη & Συμπεριφοριστικές Απαντήσεις

 «Είμαστε ό,τι τρώμε» - Τυροσίνη & Συμπεριφοριστικές Απαντήσεις

Η τυροσίνη είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αμινοξέα, τα οποία είναι και  δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Περιέχεται σε τρόφιμα όπως ψάρια, σόγια, αυγά, γάλα και μπανάνες, και είναι πρόδρομος  της νευροχημικής ντοπαμίνης (DA). Μελέτες και έρευνες σε ζώα και ανθρώπους έχουν δείξει ότι η συμπλήρωση της  τυροσίνης, ή δίαιτες που περιέχουν τυροσίνη, την αυξάνουν και ενισχύουν την απελευθέρωση ντοπαμίνης του εγκεφάλου, ιδιαίτερα από ενεργοποιημένους νευρώνες.

Η σχέση μεταξύ τυροσίνης και γνωστικών επιδόσεων δεν φαίνεται να εξαρτάται από τη δοσολογία και δεν ακολουθεί την ανεστραμμένη καμπύλη δόσης-αποτελέσματος (σχήματος U) ,μια σχέση που είναι χαρακτηριστική για τους ντοπαμινεργικούς αγωνιστές.  Ακόμη και με την επίτευξη βέλτιστων επιπέδων, υψηλά επίπεδα τυροσίνης δεν οδηγούν σε  μεγαλύτερη αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης, καθώς το ένζυμο υδροξυλάση τυροσίνης που μετατρέπει την τυροσίνη σε ντοπαμίνη, θα αναστέλλεται. Ως εκ τούτου, ακόμη και τα υπερβολικά επίπεδα τυροσίνης δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στη γνωστική διαδικασία.

Ο ρόλος της τυροσίνης έχει ερευνηθεί σε προηγούμενες μελέτες για την αντιστροφή καταστάσεων με ντοπαμινεργική παθολογία, όπως η ασθένεια Parkinson, η φαινυλκετονουρία, η κατάθλιψη και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, καθώς και ο ρόλος της σε συνθήκες που προκαλούν εξάντληση ντοπαμίνης του εγκεφάλου, όπως το άγχος.

Η παρούσα μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neuropsychologia και επικεντρώθηκε στην οξεία επίδραση της συμπληρωματικής χορήγησης τυροσίνης στην αναστολή  συμπεριφοριστικών αποκρίσεων - μια βασική λειτουργία γνωστικού ελέγχου  που είναι γνωστό ότι διαμορφώνεται από την ντοπαμίνη.

Ο ανασταλτικός έλεγχος ενισχύεται μετά την οξεία λήψη της d-αμφεταμίνης, κοκαΐνης και φαρμάκων που διεγείρουν την απελευθέρωση ντοπαμίνης, ωστόσο έχει αναφερθεί μείωση της αναστολής απόκρισης σε χρόνιους χρήστες κοκαΐνης λόγω πιθανής μείωσης D2 υποδοχέων ντοπαμίνης.  Δεδομένου του ρόλου της ντοπαμίνης στη ρύθμιση της αναστολής απόκρισης, αναμένεται η συμπλήρωση της τυροσίνης να οδηγήσει στην ενίσχυση του ανασταλτικού ελέγχου.  

Είκοσι δύο υγιείς, ενήλικες γυναίκες  με μέση ηλικία 20,4 έτη και μέσο Δείκτη Μάζας Σώματος 21.5 με απουσία καρδιακών, ηπατικών, νεφρικών, νευρολογικών ή ψυχιατρικών διαταραχών, προσωπικού ή οικογενειακού ιστορικού κατάθλιψης, ημικρανιών και  χρήσης ναρκωτικών, συμμετείχαν στη μελέτη σε δύο πειραματικές συνεδρίες χωρισμένες σε 3-7 ημέρες. Λήφθηκε εικονικό φάρμακο και L-τυροσίνη από του στόματος, δόση (σκόνη) 2 g μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης και 2 g τυροσίνης  διαλυμένης σε 400 ml χυμού πορτοκαλιού, αντίστοιχα.

Δοκιμασία ερεθισμάτων

Το πείραμα ελέγχθηκε από έναν υπολογιστή όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να αντιδράσουν γρήγορα και με ακρίβεια πιέζοντας το αριστερό και το δεξί πλήκτρο σε απόκριση προς την αριστερή ή δεξιά πράσινη κατεύθυνση βέλους.

 Εντολή σήματος διακοπής

Κάθε πειραματική συνεδρία διήρκεσε 30 λεπτά αφού οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν μια εργασία σήματος στάσης. Παρουσιάζονται βέλη τυχαία για μέγιστο 1500 ms, με τον περιορισμό ότι παρουσιάζονται αριστερά και δεξιά εξίσου συχνά. Η παρουσίαση βέλους ήταν το τερματικό της απάντησης. Τα διαστήματα μεταξύ των επόμενων σημάτων μετάβασης ήταν τυχαία αλλά ισοδύναμα, από 1250 έως 1750 ms στα βήματα των 125 ms. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών διαστημάτων, μια λευκή στερέωση (διαμέτρου 3 mm) παρουσιαζόταν.  Το πράσινο βέλος άλλαξε σε κόκκινο στο 25% των δοκιμών, κατά την οποία η επιλογή ‘απάντηση’ έπρεπε να σταματήσει (δοκιμές στάσης).

Η διαδικασία παρακολούθησης ρύθμισε δυναμικά την καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης του σήματος μετάβασης και την έναρξη του σήματος διακοπής για τον έλεγχο της πιθανότητας αναστολής. Μετά από επιτυχή αναστολή της δοκιμής τερματισμού, η καθυστέρηση σήματος διακοπής στην επόμενη δοκιμή στάσης αυξήθηκε κατά 50 ms, ενώ η στάση καθυστέρησης μειώθηκε κατά 50 ms στην επόμενη δοκιμή τερματισμού όταν ο/η συμμετέχων δεν μπόρεσε να σταματήσει.  Τα μεμονωμένα SSRTs υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο ενσωμάτωσης.

Φυσιολογικές μετρήσεις και μετρήσεις διάθεσης

Σε όλους τους συμμετέχοντες μετρήθηκε ο Καρδιακός ρυθμός (HR), η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση καθώς και η βαθμολόγηση της διάθεσης σε μια κλίμακα ανάκλησης ευχαρίστησης.

Διαδικασία και σχεδιασμός

Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν μεμονωμένα. Αρχικά ζητήθηκε να αξιολογήσουν τη διάθεσή τους κατά την άφιξη τους, και μετέπειτα να μετρηθεί ο καρδιακός τους ρυθμός και η συστολική και αρτηριακή πίεση. Μία ώρα μετά τη χορήγηση τυροσίνης ή εικονικού φαρμάκου, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν και πάλι τη διάθεσή τους  και μετρήθηκε ξανά ο καρδιακός τους ρυθμός, η συστολική και αρτηριακή πίεση. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες έκαναν τη δοκιμασία εντολής διακοπής σήματος. Μετά τη δοκιμασία συμπεριφοράς, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν και πάλι τη διάθεσή τους  και μετρήθηκε ξανά, για τρίτη φορά ο καρδιακός τους ρυθμός, η συστολική και αρτηριακή πίεση.

Αυτή η μελέτη εξέτασε εάν η συμπλήρωση της τυροσίνης, του προδρόμου της ντοπαμίνης, συνδέεται με την ανιχνεύσιμη επιλεκτική ενίσχυση στην αναστολή απόκρισης. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν τυροσίνη ήταν πιο αποτελεσματικοί στην παρεμπόδιση ανεπιθύμητων ενεργειών απ’ ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν το εικονικό φάρμακο, ενώ η εκτέλεση της απάντησης δεν επηρεάστηκε.

Η  τυροσίνη λειτουργεί ενάντια στο φαινόμενο της «εξάντλησης του εγώ» , δηλαδή την εξάντληση περιορισμένων πηγών γνωστικού ελέγχου. Οι απαιτητικές εργασίες, όπως η διακοπή σε συγκεκριμένο χρόνο, ενδέχεται να καταστρέφουν τους διαθέσιμους πόρους ελέγχου περισσότερο από εύκολες εργασίες, όπως η αντίδραση στα σήματα. Κατά συνέπεια, η τυροσίνη μπορεί να είναι ικανή να τροφοδοτήσει την έλλειψη πόρων όταν απαιτείται περισσότερος έλεγχος για την εκτέλεση εργασιών.

Τα αποτελέσματα είναι επίσης συμβατά με την ιδέα ότι η ντοπαμίνη έχει ένα ρόλο κλειδί  στην παύση των εμφανών απαντήσεων. Σε έναν αριθμό μελετών υπάρχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή της ντοπαμίνης στην αναστολή απόκρισης. Σε σύγκριση με τους υγιείς  ασθενείς με νόσο του Parkinson που πάσχουν από απώλεια ντοπαμινεργικών κυττάρων στα βασικά γάγγλια, παρουσιάζουν περαιτέρω δυσκολίες στην παρεμπόδιση τάσεων ανεπιθύμητης δράσης. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής  υποστηρίζουν την υλιστική προσέγγιση «είμαστε ό, τι τρώμε»  και την ιδέα ότι το φαγητό έχει άμεση σχέση με τη γνωσιακή κατάσταση. Το φαγητό που λαμβάνουμε μπορεί ενεργώντας ως γνωστικός ενισχυτής να ρυθμίζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε και αντιδρούμε στον κόσμο. Συγκεκριμένα, η συμπλήρωση με τυροσίνη ή δίαιτες πλούσιες σε τυροσίνη,  μπορεί να προωθήσουν τη  γνωστική βελτίωση με αποτελεσματικό και υγιεινό τρόπο.

Πηγή:
Colzato, L. S., Jongkees, B. J., Sellaro, R., van den Wildenberg, W. P., & Hommel, B. (2014). Eating to stop: tyrosine supplementation enhances inhibitory control but not response execution. Neuropsychologia62, 398-402.

Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.